Άρθρο  του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη στην εφημερίδα "Μακεδονία"καί στο δημοσιογράφο κ. Χρίστο Μάτη  με αφορμή την επικείμενη Ισπανική προεδρία 

Tίτλος άρθρου: "Στοίχημα Θaτσερισμού με κοινωνικό πρόσωπο" 

                         Ημερομηνία δημοσίευσης 23.12.2001 

Λίγες ημέρες πριν αρχίσει η ισπανική προεδρία , η Μαδρίτη έχει καταστήσει σαφές ότι θα εστιάσει τις πρωτοβουλίες της στη διασφάλιση της συνέχειας της ευρωπαϊκής κοινωνικής πολιτικής, όπως προέκυψε από τις επαφές που είχε η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία συμμετείχα, με την ισπανική κυβέρνηση. 
Πρακτικά στόχος της προεδρίας Αθνάρ είναι η διατήρηση της προτεραιότητας για μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, όπως αποφάσισε η Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβόνας, να γίνει δηλαδή η Ευρώπη μια ανταγωνιστική οικονομία με παράλληλη υποστήριξη του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου.
Με απλούστερους όρους, η στρατηγική που θα ακολουθήσει η Ισπανική προεδρία είναι ένας θατσερισμός με αποχρώσεις στην οικονομία χωρίς την εγκατάλειψη της παράδοσης του κοινωνικού κράτους για τη διανομή πλούτου και την προστασία ευάλωτων ομάδων. Πως μπορούν να συμβιβαστούν αυτά, είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ωστόσο, η εμμονή της ΕΕ στο συγκερασμό της ανάγκης αποδοχής της ευελιξίας, της διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δράσης και της προσαρμογής στις νέες παραγωγικές σχέσεις με τη διατήρηση της αρχής της προστασίας και της μέριμνας για κοινωνική συνοχή έχει να δείξει μέχρι σήμερα όχι ευκαταφρόνητα αποτελέσματα.
Η Ισπανική προεδρία σκέπτεται να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εφαρμογή από τα κράτη-μέλη των κοινωνικών δεικτών για την αξιολόγηση της προσπάθειας καταπολέμησης της φτώχειας καθώς και των δεικτών για την ποιότητα της απασχόλησης , με στόχο οι επιδόσεις κάθε κράτους μέλους να μην κρίνονται απλώς από το κατά πόσο μειώθηκε η ανεργία αλλά και από τον βαθμό προώθησης των ποιοτικών στοιχείων στην απασχόληση. 
Ανάμεσα στα άλλα θα ζητηθεί από τα κράτη μέλη να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα για
-το περιεχόμενο των νέων θέσεων απασχόλησης
-το συγκερασμό ανάμεσα στον επαγγελματικό και τον οικογενειακό βίο
-το βαθμό προστασίας στις νέες μορφές απασχόλησης 
-το ποσοστό αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά , της εαρινής Συνόδου Κορυφής της 17ης Μαρτίου θα έχει προηγηθεί ευρείας Διεθνής Συνδιάσκεψη για την απασχόληση με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα των εθνικών σχεδίων δράσης.
Πάντως η Ισπανική προεδρία δεν φαίνεται να εγκαταλείπει τη φιλοδοξία να φέρει και νέα θέματα προς ρύθμιση. Προτείνει, και σ’ αυτό συμφωνεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συζητηθεί η βελτίωση της γεωγραφικής κινητικότητας ώστε να αντιμετωπιστούν ριζικά τα βασικά εμπόδια όπως είναι: 
-η αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων 
-η ισοτιμία των πτυχίων και 
-η διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων ανάμεσα στους ασφαλιστικούς φορείς των κρατών-μελών
Στο τραπέζι θα τεθούν και τα θέματα:
-της λευκής Βίβλου για τη νεολαία
-της πολιτικής για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στα οποία είναι αφιερωμένο το έτος 2003.
-της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών
Για το ασφαλιστικό θέμα, που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα, η Μαδρίτη θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της στα προβλήματα ασφάλισης που δημιουργούνται με τις νέες μορφές απασχόλησης και θα επιδιώξει μια πρώτη αξιολόγηση των μέχρι σήμερα σχεδίων σχετικών με τις μεταρρυθμίσεις στα συνταξιοδοτικά θέματα με ορίζοντα το φθινόπωρο που την προεδρία θα αναλάβει η Δανία για μια συνολικότερη αποτίμηση. Ως επιστέγασμα του συγκερασμού οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής η ισπανική προεδρία θα επιχειρήσει για πρώτη φορά , κοινή Έκθεση του Ecofin και του Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων, εγχείρημα που περιέχει αρκετές δυσκολίες.
Η Ευρώπη, έστω και αργά φαίνεται να κατανοεί ότι δεν μπορεί να ανταγωνιστεί το αμερικανικό μοντέλο στο μονόδρομο για τη φιλελευθεροποίηση και ότι η διατήρηση της ηγεμονικής της θέσης περνά μέσα από την αναπαραγωγή των θετικών στοιχείων 
του κοινωνικού κράτους. Μένει να δούμε αν οι επιλογές που επέβαλε ο νεοτερικός σοσιαλισμός θα έχουν και διάρκεια, καθώς οι πολιτικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη θέτουν πολλά ερωτηματικά γι’ αυτό. Η Ιστορία μπορεί να μην τελειώνει ποτέ, αλλά πολλές φορές σταματά για μεγάλα διαστήματα.