Δημοσίευμα της εφημερίδας «Τύπος της Κυριακής» στη δημοσιογράφο κ.α Βασιλική Νικολούλια με αφορμή τη Συνέντευξη Τύπου του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη  στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για την Επιτροπή Αναφορών και τα παράπονα των ελλήνων πολιτών για το έτος 2001-2002.

 

                                 Ημερομηνία δημοσίευσης 13.10.2002 

Στόχος η μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος.

Ο καθηγητής κ. Γ.Κουκιάδης σε δήλωση του προς τον «Τ.τ.Κ» συνέδεσε ευθέως την παρουσία του καθηγητή κ. Νίκου Διαμαντούρου στη Συνέντευξη Τύπου με την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας του Συνηγόρου του Πολίτη με την επιτροπή Αναφορών σε συνδυασμό και με την ανάγκη μείωσης του υφιστάμενου δημοκρατικού ελλείμματος στην ΕΕ. Όπως επεσήμανε, «μια από τις βασικές μου προτάσεις που έγινε δεκτή από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η προώθηση της συνεργασίας των Εθνικών Συνηγόρων του Πολίτη με την Επιτροπή Αναφορών και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Τα θέματα είναι κοινά και η συζήτηση γι’ αυτά σήμερα στην Ευρώπη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Οι λόγοι είναι πολλοί.

Η ενίσχυση του θεσμού των αναφορών βοηθά στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος με τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης. Συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας και αποτελεί μέσο προσέγγισης του Ευρωπαίου πολίτη στις αποφάσεις που λαμβάνονται στην Κοινότητα. Μέσα από το σύνολο των αναφορών το μεν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά μια εικόνα για τα κενά του κοινοτικού δικαίου, η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντλεί τις βασικές πληροφορίες για το βαθμό συμμόρφωσης των κρατών μελών προς το Κοινοτικό Δίκαιο.

Ο ρόλος της Επιτροπής Αναφορών.

Την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησε η Ολομέλεια του Σώματος κατά την έγκριση της σχετικής έκθεσης για τις εργασίες της κατά την κοινοβουλευτική περίοδο 2001—2002, με εισηγητή τον καθηγητή του Εργατικού Δικαίου στο ΑΠΘ και ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννη Κουκιάδη.

Η αύξουσα δε σημασία των εργασιών της Επιτροπής Αναφορών για την εμπέδωση «κράτους» δικαίου στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται πρόδηλη εάν ληφθεί υπόψη ότι εξέτασε 1.283 αιτήσεις παραπόνων των Ευρωπαίων Πολιτών την περίοδο 2001-2002 έναντι 786 αιτήσεων την περίοδο 2002-2001.

Κοινώς υπήρξε αύξηση των εργασιών της κατά 45%.

Εξάλλου αύξηση σημείωσαν και οι αναφορές των ελλήνων πολιτών  οι οποίες ανήλθαν στις 77  την περίοδο 2001-2002 έναντι 61 αναφορών την περίοδο 2000-2001. Επίσης κατά του ελληνικού κράτους την περίοδο 2001-2002 υπήρξαν και 48 αναφορές αλλοδαπών από άλλα κράτη μέλη καθώς και 17 συλλογικές αναφορές με βάση το ελάχιστο όριο των 1000 υπογραφών.

Σε στατιστικό εξάλλου επίπεδο διαπιστώνεται πως επί συνόλου 1.283 αναφορών οι 190 αφορούν κοινωνικές υποθέσεις, οι 162 το περιβάλλον, οι 45 θέματα φορολογίας, οι 43 θέματα αναγνώρισης διπλωμάτων και τίτλων σπουδών, οι 27 θέματα ελεύθερης διακίνησης στην αγορά εργασίας , οι 14 θέματα γεωργίας, οι 16 τελωνειακές υποθέσεις και 487 διάφορους άλλους τομείς.

Στη δε Συνέντευξη Τύπου, την πρώτη του είδους που δόθηκε στην Αθήνα στις αρχές της εβδομάδος με αντικείμενο τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών από κοινού από τον καθηγητή κ.Γιάννη Κουκιάδη και τον Συνήγορο του πολίτη καθηγητή κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο, ο τελευταίος επεσήμανε το ότι είναι επόμενο σειρά αναφορών κατά του ελληνικού κράτους να έχουν ως αντικείμενο την αναγνώριση τίτλων σπουδών στο εξωτερικό αφού η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα παγκοσμίως μετά την Κίνα , την Ινδία, την Κορέα και την Ιαπωνία στην εξαγωγή φοιτητών με 56.000 Έλληνες φοιτητές.

Οι υπόλοιπες δε αναφορές κατά του ελληνικού κράτους έχουν ως αντικείμενο γνωστά σε όλους μας προβλήματα της καθημερινότητας των ελλήνων, όπως εργασιακά και ασφαλιστικά θέματα, τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας, τη μη αναγνώριση συντάξεων, τους ανυπότακτους φοιτητές του εξωτερικού, η τις χωματερές και την προστασία του περιβάλλοντος που σημειωτέον κατεχει και τη μερίδα του λέοντος από άποψη αριθμού αναφορών.

Στο πλαίσιο επομένως της αύξουσας σημασίας των εργασιών της Επιτροπής Αναφορών για τον μέσο ευρωπαίο πολίτη ο εισηγητής της Έκθεσης κ. Γ.Κουκιάδης όχι μόνο τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης του διαχειριστικού ρόλου της Επιτροπής Αναφορών αλλά προτείνει μεταξύ άλλων στην έκθεση του και τα ακόλουθα:

-να ενθαρρυνθούν διάφορες μορφές συνεργασίας με τα εθνικά κοινοβούλια και ιδιαίτερα με τις εθνικές επιτροπές αναφορών κυρίως κατά το στάδιο υποβολής των αναφορών.

-να προβλεφθεί ετήσιος κοινοβουλευτικός έλεγχος από τα εθνικά κοινοβούλια με βάση τις ετήσιες εκθέσεις του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πορεία εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου, τις εργασίες του ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών.

-να ενισχυθούν οι διαβουλεύσεις με μη κυβερνητικές οργανώσεις προκειμένου να ενθαρρυνθεί η υποβολή συλλογικών αιτήσεων αναφοράς.

-να ερευνηθούν τρόποι που θα μειώσουν την απροθυμία των εθνικών αρχών για γρήγορη και αποτελεσματική συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβανομένης και της δημόσιας καταγγελίας τους για απροθυμία η κωλυσιεργία.

-Να δρομολογηθεί τέλος σφαιρικός προβληματισμός για την εισαγωγή συντηρητικών μέτρων με ανασταλτικό αποτέλεσμα επί δραστηριοτήτων που παραβιάζουν τις κοινοτικές διατάξεις εάν υφίσταται κίνδυνος πρόκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης στο περιβάλλον ή στα πολιτιστικά αγαθά.