Άρθρο του ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και αντιπροέδρου της επιτροπής νομικών θεμάτων και εσωτερικής αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθηγητή Ιωάννη Κουκιάδη για την εφημερίδα "Αγγελιοφόρος της Κυριακής" και το δημοσιογράφο κύριο Οικονόμου, με τίτλο: "Σύντομος απολογισμός της πενταετίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου"

Θεσσαλονίκη, 07.05.2004

Η πενταετία που έκλεισε στο ΕΚ θα αποτελέσει σταθμό στην πολιτική κάλυψης του δημοκρατικού ελλείμματος. Με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ που άρχισε να εφαρμόζεται ουσιαστικά με την έναρξη αυτής της κοινοβουλευτικής περιόδου, το ΕΚ κατέστη κεντρικό νομοθετικό σώμα και έσπασε έτσι το μονοπώλιο των Συμβουλίων των Υπουργών που προηγούμενα είχαν κατά τη θέσπιση των νομοθετικών πράξεων.
Το πρώτο εντυπωσιακό επίτευγμά του είναι ότι αύξησε το ποσοστό των αποφάσεων του κατά 250%. Ο αριθμός των φακέλων που επεξεργάστηκε, άγγιξε τους 531.

Πέρα από αυτά τα ποσοτικά στοιχεία το ενδιαφέρον για τον κάθε πολίτη βρίσκεται στη μεγάλη ποικιλία των θεματικών που αποτέλεσαν αντικείμενο νομοθετικών πράξεων και που έχουν ως κεντρικό άξονα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Αναμφίβολα, καθώς οι νομοθετικές αυτές πράξεις συνιστούν πολιτικές επιλογές, ο συσχετισμός των πολιτικών δυνάμεων που διαμορφώθηκε στην πενταετία που πέρασε, προσδιορίζει και τον προσανατολισμό των στόχων τους.

Παρά την πλειοψηφία της κεντροδεξιάς, το γεγονός ότι αυτή δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία, επέτρεψε μέσα από τη συμμαχία του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, με τους Πράσινους, την Ενιαία Αριστερά και σε πολλές περιπτώσεις τους Φιλελευθέρους οι αποφάσεις του να αποτελέσουν ένα ανάχωμα στον άκρατο νεοφιλελευθερισμό και να ενσωματώσουν μια ποιοτική διάσταση, σύμφωνα με τις σοσιαλιστικές παραδόσεις και τις ευαισθησίες των Πρασίνων. Στη μεγάλη λοιπόν πλειονότητα τους οι αποφάσεις του ΕΚ παρέχουν ελπιδοφόρο μήνυμα για την αντοχή του ευρωπαϊκού παραγωγικού συστήματος απέναντι στις αφόρητες πιέσεις των αμερικανικών πολιτικών επιλογών.

Πιο συγκεκριμένα, στο περιβάλλον η αρχή ότι ο ρυπαίνων πληρώνει μπορεί να μην υιοθετήθηκε σε απόλυτη μορφή, αλλά πέρασε και έτσι δημιουργήθηκε ένας φραγμός στην ανευθυνότητα του κεφαλαίου για το περιβάλλον. Παράλληλα, προωθήθηκαν νέα αυστηρότερα όρια εκπομπών ρίπων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

Σε σχέση με τα δικαιώματα των καταναλωτών κατορθώθηκε να υιοθετηθούν αρκετές νομοθετικές πράξεις που ενισχύουν τα δικαιώματα τους από κάθε είδους αθέμιτες πρακτικές, που επινοούν οι επιχειρηματίες προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα αποτελέσματα του ανταγωνισμού, σε βάρος της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και πολλές φορές και αυτής ακόμα της ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων. Έτσι, ορθώθηκε ένα πλέγμα απέναντι στη διάδοση καρκινογόνων ουσιών.

Στα θέματα απασχόλησης και όρων εργασίας οι οδηγίες για το χρόνο εργασίας παρέχουν ένα νέο προστατευτικό δίκτυο στους μετακινούμενους εργαζόμενους, στους ειδικευμένους γιατρούς, στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους.

Καθοριστικό επίτευγμα στον τομέα των ίσων ευκαιριών υπήρξε η συμφωνία για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την καταπολέμηση των διακρίσεων, στις οποίες εντάχθηκαν και οι διακρίσεις με βάση την ηλικία και το σεξουαλικό προσανατολισμό. Θα υπενθυμίσουμε, ακόμη, ότι ουσιαστικά στην κοινοβουλευτική αυτή περίοδο υιοθετήθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση που οδήγησαν στην υποχρέωση των κρατών μελών να συντάσσουν τα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση, τα αποτελέσματα των οποίων μπορεί να μην είναι πάντοτε εντυπωσιακά, υπήρξαν όμως ενθαρρυντικά.

Υπάρχουν και πολλά άλλα θέματα, όπως η μεγάλη συζήτηση για το μέλλον των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, η άρνηση του Κοινοβουλίου να συναινέσει στη συμφωνία ΕΕ και ΗΠΑ για την ανεξέλεγκτη παροχή προσωπικών δεδομένων στις αερομεταφορές, τα προγράμματα πολιτισμού και άλλα πολλά, που ο χώρος δεν επιτρέπει να επεκταθούμε. Πάνω από όλα, δεν πρέπει να ξεχνούμε τις δύο κορυφαίες αποφάσεις του για τη διεύρυνση και τη Σύνοδο της Συντακτικής Συνέλευσης για το Σύνταγμα της Ευρώπης.

Όσο πιο γρήγορα ο κάθε πολίτης εξοικειωθεί με την αντίληψη ότι το ΕΚ με τις νέες αρμοδιότητες του καλύπτει κατά προτεραιότητα απέναντι στα εθνικά κοινοβούλια μεγάλα τμήματα της οικονομικής του και κοινωνικής ζωής, θα μπορέσει ως ψηφοφόρος με τις επιλογές του να νομιμοποιήσει εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που εγγυώνται ένα μέλλον που θα θωρακίζουν τον πολίτη από τη δικτατορία των νόμων της αγοράς.