Ερωτήσεις του δημοσιογράφου κ. Νίκου Αβουκάτου για την εφημερίδα "Διαδρομές".

Θεσσαλονίκη, 26.04.2004

1. Σε λίγες μέρες θα προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή οικογένεια 10 χώρες. Πόσο επηρεάζει την ελληνική οικονομία η εξέλιξη αυτή;

Νέα διευρυμένη αγορά για αυτές τις χώρες με νέους όρους ανταγωνιστικότητας, γιατί θα εφαρμόζεται το κεκτημένο της ΕΕ για ελεύθερο ανταγωνισμό, είναι το νέο δεδομένο που καλείται η ελληνική οικονομία να αξιοποιήσει. Η ελληνική οικονομία καλείται να προσαρμόσει τη στρατηγική της με στόχο να διασφαλίσει το μερίδιο που της αναλογεί στις νέες αγορές που ανοίγονται. Οι εισροές στην Ελλάδα θα μειωθούν, ενώ θα έχουμε αυξημένες εισροές στις νέες χώρες που θα επιτρέπουν αυξημένες επενδύσεις και αυξημένη κατανάλωση. Συνεπώς, στόχος της ελληνικής οικονομίας πρέπει να είναι η υποκατάσταση των απωλειών από τις μειωμένες χρηματοδοτήσεις στην χώρα μας με την αξιοποίηση των αυξημένων προοπτικών για επενδύσεις και των νέων καταναλωτικών αναγκών που δημιουργούνται.

2. Πιστεύετε ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες και κυρίως οι βορειοελλαδίτες θα έχουν οφέλη από ενδεχόμενες συνεργασίες με τις χώρες αυτές;

Οι δυνατότητες για νέες συνεργασίες είναι ανοικτές. Αυτό προϋποθέτει ότι οι έλληνες επιχειρηματίες θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία στα οποία πλεονεκτούν, όπως οι νέες υποδομές, το προβάδισμα στο σύγχρονο μάνατζμεντ καθώς και τα κοινά στοιχεία της επαγγελματικής μας κουλτούρας.

3. Εκτιμάται ότι στις χώρες αυτές οι επενδύσεις πολυεθνικών εταιρειών θα είναι μεγαλύτερες και γιατί;(σε σχέση με την Ελλάδα)

Ο ανταγωνισμός στην προσέλκυση κεφαλαίων θα ενταθεί προς όφελος των νέων μελών με βασική παράμετρο το κοινωνικό ντάμπινγκ που διευκολύνουν οι χώρες αυτές. Η ανταπάντηση της χώρας μας δεν μπορεί να στηρίζεται βέβαια στη μείωση του κόστους εργασίας, αλλά στην προώθηση των ποιοτικών στοιχείων του ανταγωνισμού και στην εστίαση της επιχειρηματικότητας σε τομείς υπηρεσιών και γεωργικής βιομηχανίας στους οποίους η Ελλάδα διαθέτει αρκετά πλεονεκτήματα. Αν οι έλληνες επιχειρηματίες κερδίσουν την μάχη των νέων αγορών, θα έχουν καταγάγει μια μεγάλη εθνική νίκη και θα έχουν εξασφαλίσει το μέλλον τους για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα.