Διευθύνσεις και e-mail

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  EUROPEAN PARLIAMENT

60, rue Wiertz-ASP 13G115,
 B-1047 Brussels

Tel: (+32-2) 284.52.10, 284.72.10

Fax: (+32-2) 284.92.10

E-mail: Ikoukiadis@europarl.eu.int

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΜΑΛΙΑΣ 8

105 57 ΑΘΗΝΑ

Τηλ: (03) 1 5511545


ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΤΗΣ
Κ.Ο.ΠΑ.ΣΟ.Κ.ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ιωάννης Κουκιάδης

Πολυτεχνείου 4

54626 Θεσσαλονίκη

Τηλ: (03) 31 557174

Φαξ: (03) 31 536040

E-mail: Ikoukiad@otenet.gr

 

 
    
EUROPEAN PARLIAMENT


ASP 13G115, 60 rue Wiertz B-1047 Brussels

Tel: +32 2 2847210

Fax: +32 2 2849210

Email:Ikoukiadis@europarl.eu.int

 

ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ

Jacob Soderman

1, Av. Du President Robert Schuman

F-67001 Straΐbourg Cedex  

Tel: (+33-388) 17.40.01

Fax: (+33-388) 17.90.62

E-mail: jsφderman@europarl.eu.int

Internet: http://www.europarl.eu.int

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Γενική Διεύθυνση ΙΙ

Batiment Schuman

L-2929 Luxembourg

Tel: (+352) 4300.25.38

Fax: (+352) 4300.26.70

E-mail: petition@europarl.eu.int

Internet: http://www.europarl.eu.int

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗΠΟΛΙΤΕΣ
ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ XV)

107, Avenue de Cortenberg

B-1040 Brussel

Tel: (+32-2) 299.42.53

Fax: (+32-2) 295.43.51

Internet: http://citizens.eu.int  

 

 

 

  TOP