Χαιρετισμός του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ καθηγητή Ιωάννη Δ Κουκιάδη με την ευκαιρία της 19ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης Κοινοβουλίων του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου και με την ιδιότητα του μοναδικού εκπροσώπου του ΕΚ.

Τυφλίδα, 12.06.200

Το κλείσιμο δέκα ετών λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και του ΟΣΕΠ γενικότερα πρέπει να χαιρετιστεί από όλους ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός. Η παρουσία μου στη Γενική σας Συνέλευση καταδεικνύει την ιδιαίτερη πολιτική σημασία που αποδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος του κ. Κοξ, για τη επιτυχία του εγχειρήματος αυτού σε μια περιοχή που αποτελεί την άμεσο γείτονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κοξ μου έκανε την τιμή να τον αναπληρώσω, γιατί σε αυτή την εβδομάδα συμπίπτει και η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, και όπως είναι φυσικό η παρουσία του εκεί είναι απαραίτητη. Με παρακάλεσε να μεταβιβάσω τους θερμούς του χαιρετισμούς στους διοργανωτές και στα μέλη της Συνέλευσης και να μεταφέρω τη δεδηλωμένη βούλησή του για την αναγκαιότητα ανάπτυξης με θεσμικό τρόπο της συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωκοινοβουλίου και της Συνέλευσής σας.

Ήδη είναι η δεύτερη φορά που έχω την τιμή να εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Συνέλευσή σας και αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να έχω μια ιδιαίτερα σαφή εικόνα των δραστηριοτήτων σας και να διατηρώ έναν ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ της Συνέλευσης σας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με τον κ. Petricu είχαμε σχεδιάσει κατά τη συνάντηση στη Σόφια την πρώτη αποστολή της Κοινοβουλευτικής  κατά τη συνάντηση στη Σόφια την πρώτη αποστολή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που πραγματοποιήθηκε 5 και 6 Μαρτίου το 2002, με αρχηγό την Πρόεδρο της Συνέλευσης κα NinoBurjanadje.Κατά την αποστολή αυτή δόθηκε η δυνατότητα να γίνουν πολλές επαφές με διάφορους παράγοντες, και πρώτα απ’ όλα  με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Κοξ, με Ευρωβουλευτές και με εκπροσώπους των επιτροπών του Κοινοβουλίου. Ιδιαίτερης σημασίας είχαν και οι επαφές με εκπροσώπους Επιτροπών Κοινοβουλευτικής συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών που συμβαίνει να είναι και μέλη του Οργανισμού σας. Αυτές έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί διευκολύνουν τη Συνέλευσή σας  να μελετήσει και να αξιοποιήσει τις μέχρι σήμερα   εμπειρίες από τις διάφορες μορφές συνεργασίας με την Ε.Ε.  Οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης που έχουν υπογραφεί με πολλές χώρες που ανήκουν στον Οργανισμό σας, όπως είναι η Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, η Ρωσία, η Μολδαβία, η Ουκρανία αποτελούν πολύτιμο προηγούμενο. Θα μου επιτρέψετσε σχέση με αυτό να θέσω ένα απλό ερώτημα: μήπως θα ήταν σκόπιμο να γίνει μια ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ σας για το πώς λειτούργησαν οι συμφωνίες αυτές και ένας απολογισμός που θα επιτρέψει τη συνέλευσή σας να διαμορφώσει μία ενιαία στρατηγική απέναντι στην Ε.Ε.

Άλλωστε κατά τη συνάντηση του Μαρτίου στις Βρυξέλλες ετίθετο θέμα και από την πλευρά της Ε.Ε. της ανάγκης  για μία ενιαία στρατηγική για την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, που θα περιλαμβάνει τη οικονομία, το εμπόριο, τις μεταφορές, την ενέργεια και τα λοιπά.

Νομίζω ακόμη  για την καλύτερη διευκόλυνση της προσεχούς συνεργασίας, ότι θα έπρεπε να επιδιώξετε μία τακτική επικοινωνία με τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να περάσουν στα προγράμματά τους την πολιτική συνεργασίας με τον Οργανισμό σας . Ήδη η Ευρωπαϊκή Σοσιαλιστική Ομάδα στο πρόγραμμά της 2002-2004 που το παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα κάνει ρητή μνεία στο κεφάλαιο  των σχέσεων Ε.Ε. με τρίτες χώρες για τη συνεργασία με τον Οργανισμό σας και την κοινοβουλευτική σας συνέλευση. Θα μπορούσε πάντοτε προς την κατεύθυνση αυτή τα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης, όπως και οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέρον κείμενο, να το αποστέλλετε για να υπάρχει μία διαρκής ενημέρωση.

Στον Οργανισμό σας ανήκει και μια άλλη κατηγορία χωρών όπως η Ρουμανία και η Βουλγαρία, που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων, προκειμένου να επιτύχουν στο μέλλον την ένταξή τους στην Ε.Ε. Η εμπειρία από τις διαπραγματεύσεις των χωρών αυτών, νομίζω θα σας είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, διότι μπορεί να σας διευκολύνει το να δείτε ποια είναι τα μυστικά της επιτυχίας μέχρι σήμερα του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος, ποια τα πολιτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για να ξεπερνιούνται οι δυσχέρειες, ποιοι οι τρόποι με τους οποίους επιχειρείται η βήμα προς βήμα διεύρυνση. Ακόμη γίνονται ορατές και οι γενικές αρχές που κατέστησαν επιτυχή την ευρωπαϊκή συνεργασία, και που πρέπει συνεπώς να διέπουν κάθε συνεργασία, ανάμεσα στις οποίες για τις εξωτερικές σχέσεις, δηλαδή για τις σχέσεις μεταξύ κρατών, οι βασικότερες ίσως είναι η ισότιμη μεταχείριση των συνεργαζομένων μελών και η αλληλεγγύη, για δε τις εσωτερικές σχέσεις η διασφάλιση από κάθε μέλος της αρχής του κράτους δικαίου.

Είναι ευτυχές ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της όλης περιοχής σας κυριάρχησαν δημοκρατικές κοινωνίες. Η στερέωση και η ολοκλήρωση αυτών των δημοκρατιών ενδιαφέρει άμεσα την ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα το Κοινοβούλιο, του οποίου βασική θέση είναι ότι η ανάπτυξη συνεργασιών με τρίτες χώρες εξαρτάται από το βαθμό ολοκλήρωσης της δημοκρατικής οργάνωσης των χωρών αυτών που πάνω απ’ όλα σημαίνει σταθερούς κανόνες λειτουργίας. Όποιος παρακολούθησε την επί μία δεκαετία διαδικασία ένταξης των νέων χωρών στην Ε.Ε θα διαπιστώσει με απόλυτη σαφήνεια την προτεραιότητα που έδωσαν οι επιμέρους ετήσιες εκθέσεις για το κεκτημένο της Κοπεγχάγης. Αντιστοίχως δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στις χρηματοδοτήσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικαιοδοτικού συστήματος, της δημόσιας διοίκησης και άλλων δημοκρατικών οργανισμών.

Τέλος, στον Οργανισμό σας ανήκει και η χώρα μου, η Ελλάδα, η οποία αποτελεί πλήρες μέλος της Ε.Ε. και μάλιστα στο σκληρό πυρήνα των 12 χωρών που συνιστούν η οικονομική και νομισματική ένωση και ο χώρος του ευρώ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επιμείνω στο αυτονόητο για τις μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η παρουσία της στον Οργανισμό σας , όχι μόνο για την επιδίωξη της θεσμικής συνεργασίας με την Ε.Ε., αλλά και για την ανάπτυξη επιμέρους πρωτοβουλιών για  την προώθηση προγραμμάτων, που θα μπορούσαν να ευθυγραμμιστούν με αντίστοιχες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. Αναφέρω για παράδειγμα, τα θέματα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της λαθρομετανάστευσης, της βιώσιμης ανάπτυξης, περιβάλλοντος, για τα οποία υπάρχει κοινό συμφέρον και από τις δυο πλευρές να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Αυτό προϋποθέτει συντονισμό δράσης. Το ίδιο ισχύει και για τα θέματα καταπολέμησης φτώχειας και αποκλεισμού γιατί χωρίς συνεργασίες στην ευρύτερη περιοχή για τα θέματα αυτά δεν μπορεί να εμπεδωθεί ειρήνη, που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για κάθε μορφή συνεργασίας.Η Ε. θα πρέπει να αισθάνεται υπερήφανη που το παράδειγμα της για οικονομική καί κοινωνική συνεγασία με δημοκρατική νομιμοποίηση ακολουθείται καί απο την ευρύτερη περιοχή.Εχει δε κάθε συμφέρον να δει να επιτυγχανεται το εγχείρημα αυτό. Πάνω σ' αυτή τη βάση ανοίγονται μεγάλες δυνατότητες συνεργασίας με την ΕΕ.Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσετε να επεξαργάζεστε ένα πρόγραμμα σταδιακής ανάπτυξης βήμα πρός βήμα των διαφόρων μορφών συνεργασίας με σαφείς χρονικούς ορίζοντες καί αξιολόγηση των προτεραιοτήτων που κρίνετε αναγκαίες.Η πρώτη επαφή που έγινε το Μάρτιο στις Βρυξέλλες εδειξε την εκατλερωθεν βούληση γι' αυτούς τους στόχους. Νομίζω ακόμηότι η συγκυρία είναι καλή, γιατί, εν’ όψει του ότι η προσεχής Συνοδός σας θα γίνει στην Ελλάδα και στη συνέχεια για το πρώτο εξάμηνο του 2003 η Ελλάδα θα έχει την Προεδρία της Ε.Ε. που θα ολοκληρωθεί με τη Σύνοδο Κορυφής στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να επεξεργαστείτε συγκεκριμένα σχέδια που στη συνέχεια να προωθηθούν σε αποφάσεις από την πλευρά της Ε.Ε.  Η από 18 Απριλίου 2002 έκθεση της γραμματείας σας που συντάχτηκε με αφορμή τη συνάντηση των Βρυξελλών κάνει ρητή μνεία για το θέμα αυτό.Θα πρέπει  τέλος να σημειώσω ότι το όλο σκηνικό για την Ε.Ε. θα αλλάξει ριζικά μετά την επικείμενη διεύρυνση και την ένταξη σε αυτήν δέκα νέων χωρών. Τα σύνορα της Ευρώπης μετατίθενται ανατολικά με ό,τι αυτό σημαίνει για τις σχέσεις της περιοχής με την Ε.Ε. Επιπλέον, οι διάφορες επιτροπές και θεσμοί συνεργασίας με τις χώρες αυτές ως τρίτες χώρες θα καταργηθούν, γεγονός που μπορείτε να αξιοποιήσετε σε ένα τουλάχιστον ποσοστό για να πάρουν τη θέση τους δικές σας μορφές συνεργασίας. Κυρίες και Κύριοι η Ε.Ε ζει τη χρονιά αυτή μια από τις συναρπαστικότερες περιόδους της Ιστορίας της γιατί για πρώτη φορά προβλέφθηκε συντακτική συνέλευση για να εξεταστεί το μέλλον της πολιτικής ενοποίησής της.Όλες οι προσπάθειες στο παρελθόν για πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης από την εποχή του Καρλομάγνου μέχρι τις πρόσφατες κατά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο απέτυχαν, γιατί αποσκοπούσαν στην ηγεμονία του ενός έναντι του άλλου και δεν στηριζόταν στην δημοκρατική νομιμοποίηση των λαών τους. Οι περιφερειακές συνεργασίες, όπως αυτή της Ε.Ε. και η δική σας, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης των επιμέρους κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων είναι ζωτικής πλέον σημασίας για το μέλλον των εθνικών κρατών, αλλά δεν μπορούν να επιτύχουν χωρίς δημοκρατική νομιμοποίηση, και όπως έλεγε ο Άγγλος φιλόσοφος Bentham για την ευρωπαική προσέγγιση αποτελεί επιτακτική ανάγκη η διαμόρφωση αντίστοιχης κοινής γνώμης.Γι' αυτό χρειάζεται μια ευρύτερη εκστρατεία

επικοινωνίας με τη βάση για να ενισχυθεί η συμμετοχή των λαών μας σ΄ αυτό το ενδιαφέρον εγχείρημα πολιτικής συνεργασίας. Είμαι βέβαιος ότι την επόμενη δεκαετία η συνεργασία αυτή θα έχει να επιδείξει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αυτό αποτελεί ευχή όλων μας.