Απάντηση του ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και αντιπροέδρου της επιτροπής νομικών θεμάτων και εσωτερικής αγοράς καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη στην ερώτηση του περιοδικού της ΠΑΣΕΓΕΣ και της δημοσιογράφου κας Μυρσίνης Κρυσταλάκου.

Θέμα: Ποιοι πρέπει να είναι οι βασικοί άξονες της ευρωπαϊκής θέσης, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των αγροτικών θεμάτων στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Βασικό άξονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί η αναζήτηση ισορροπίας μεταξύ εμπορικών και μη εμπορικών ζητημάτων, πράγμα που σημαίνει ότι κατά τις αντίστοιχες διαπραγματεύσεις, θα επιδιωχθεί να μην εξομοιωθούν τα γεωργικά προϊόντα με τα λοιπά προϊόντα του εμπορίου. Την βάση των διαπραγματεύσεων αποτελεί η ατζέντα 2000 που έχει σαν αφετηρία την αποδοχή της αρχής της ελευθέρωσης των γεωργικών συναλλαγών, αλλά με δεύτερο στρατηγικό στόχο τη διαφύλαξη του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου που στηρίζεται στην περίφημη πολυλειτουργικότητα της γεωργίας. Αυτό σημαίνει ότι απομακρυνόμεθα από το στόχο της προτεραιότητας στη μαζική παραγωγή και αντιστοίχως από την εντατική εκμετάλλευση της γης που οδηγεί στις σημερινές κρίσεις του γεωργικού τομέα. Προτείνεται για το σκοπό αυτό να συμπεριληφθούν στις διαπραγματεύσεις ελάχιστοι κοινοί κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, κανόνες που θα διευκολύνουν την απασχόληση στην ύπαιθρο, την προστασία της υγείας.

Ο στόχος του να αποφευχθεί οπωσδήποτε ο εμπορικός πόλεμος με τις τρίτες χώρες έχει σαν συνέπεια να δίνεται προτεραιότητα κατά τις διαπραγματεύσεις στην προώθηση του "πράσινου κουτιού".

Ως προς τις τιμές, έχει συνειδητοποιηθεί ότι κατ' αρχήν δεν μπορούν να διατηρηθούν στο σημερινό υψηλό επίπεδο. Ωστόσο, οι θέσεις συγκλίνουν στο ότι ένα μέσο επίπεδο τιμών ανώτερο από το παγκόσμιο θα είναι δυνατό να διασφαλιστεί εφόσον στραφεί το ενδιαφέρον των καλλιεργητών στην καλύτερη ποιότητα και εξειδικευμένο χαρακτήρα των προϊόντων, ενώ εκ παραλλήλου δεν θα αποκλείονται ενισχύσεις που θα συνδέονται με συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς και λοιπούς γενικότερους στόχους.