Χαιρετισμός του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπροέδρου της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην έναρξη λειτουργίας της Δομής Στήριξης παλιννοστούντων, μεταναστών, προσφύγων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL

Ξάνθη, 27 Μαρτίου 2003

Θέλω να εκφράσω τις βαθιές μου ευχαριστίες για την τιμή που μου έκανε η Αναπτυξιακή Ν. Ξάνθης να με καλέσει στη σημερινή πρώτη συνεδρίαση του προγράμματος Equal για τη δομή στήριξης παλιννοστούντων, μεταναστών, προσφύγων.
Όπως θα γνωρίζετε, από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη οι ευρωβουλευτές είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στις Βρυξέλλες για την άσκηση των κοινοβουλευτικών τους καθηκόντων. Αυτός είναι ο λόγος που δε βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Επισημαίνω ιδιαίτερα αυτό, γιατί σε άλλες προσκλήσεις της Αναπτυξιακής Ν. Ξάνθης έδωσα το παρών. Ο Νομός Ξάνθης αποτελεί για μένα έναν από τους πρότυπους νομούς ανάπτυξης και βρίσκομαι με ευχαρίστηση κοντά του σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία αναλαμβάνει ιδιαίτερα σε σχέση με προγράμματα και δράσεις που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντα, άλλωστε, τη συνεργασία μου την έχω στη διάθεση όχι μόνο της Αναπτυξιακής, αλλά και του Εργατικού Κέντρου, του Επιμελητηρίου και οποιουδήποτε άλλου φορέα της πόλης.
Το πρόγραμμα που προωθείται υποδηλώνει την πρωτοπορία του Νομού Ξάνθης στις σύγχρονες πολιτικές που αφορούν μια μερίδα του πληθυσμού, συνήθως περιθωριοποιημένη, που όμως, σύμφωνα με τις σύγχρονες έρευνες αποτελούν ένα από τους βασικούς συντελεστές για μια δυναμική και ανταγωνιστική οικονομία. Οι παλιννοστούντες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες αποτελούν πλέον αναγκαίο τμήμα της αγοράς εργασίας και σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες εκείνες που θα επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για την ενσωμάτωσή τους στις τοπικές κοινωνίες θα έχουν και τις καλύτερες επιδόσεις σε μακροχρόνια βάση στην προοπτική της ισορροπημένης ανάπτυξης.
Όλοι είναι σύμφωνοι ότι πέρα από την πολιτική για ίση μεταχείριση και της δέσμης μέτρων εγκατάστασης, όπως εκμάθηση γλώσσας, πρόσβαση στις υπηρεσίες, απαιτείται και μια πολιτική για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Το μέγα πρόβλημα εδώ είναι η κρυπτοξενοφοβία που διαμορφώνει αρνητικά τις σχετικές συμπεριφορές έστω και αν αυτό δε δηλώνεται πάντοτε εμφανώς. Απαιτείται, λοιπόν, ολοκληρωμένη προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη τα προβλήματα της διαφορετικότητας στην κοινωνία και την ανάγκη εξισορροπημένου πλαισίου δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και τέλος, τις συνέπειες στην αγορά εργασίας. Το έργο είναι αρκετά δύσκολο. Μία πλευρά των δυσκολιών είναι οι ιδιαίτερες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες δε λαμβάνουν υπόψη κυρίως οι αρμόδιες για τη μετανάστευση αρχές.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο θέμα της διαχείρισης της αποδοχής των εργαζομένων μεταναστών και προσφύγων τονίζει ότι κάθε κράτος μέλος αναμφίβολα πρέπει να καθορίζει, σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη δημογραφική εξέλιξη, τον όγκο των εισροών. Όμως, σε κάθε περίπτωση η πολιτική ενσωμάτωσης είναι μονόδρομος και τα ευεργετικά της αποτελέσματα τα νιώθουν οι τοπικές κοινωνίες σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στο πρόγραμμα και ελπίζω ότι θα μπορέσω σύντομα να γνωρίσω από κοντά τις τοπικές δράσεις και πρωτοβουλίες που προωθείτε.

Με θερμούς χαιρετισμούς

Ιωάννης Κουκιάδης