Συνέντευξη για τις Ευρωεκλογές

 

1. Πώς θα χαρακτηρίζατε το προεκλογικό κλίμα των ευρωεκλογών;

Είναι γεγονός ότι τα μεγάλα εθνικά θέματα που κυριάρχησαν τους τελευταίους μήνες στη χώρα μας, όπως οι εθνικές εκλογές και το δημοψήφισμα στην Κύπρο δεν άφησαν μεγάλα περιθώρια για να αναδειχθούν τα πολιτικά θέματα που συνδέονται με τις ευρωεκλογές. Το συμφέρον όλων μας είναι ότι τον τελευταίο αυτό μήνα της προεκλογικής περιόδου να δοθεί προτεραιότητα για το ποιες πολιτικές δυνάμεις θα μας εκπροσωπήσουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


2. Ποιοι είναι οι λόγοι που, κατά τη γνώμη σας, θα δικαιολογούσαν αυξημένο ενδιαφέρον των Ελλήνων ψηφοφόρων;

Την τελευταία πενταετία ο αριθμός των πράξεων που εγκρίθηκαν με απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυξήθηκε κατά το εντυπωσιακό ποσοστό του 250%. Συγκεκριμένα, από το 1999 έως το Μάιο του 2004 ο αριθμός των αποφάσεων του ΕΚ αφορούσε 531 φακέλους. Με αυτή τη διαπίστωση διαλύεται η λανθασμένη αντίληψη ότι τον κύριο πολιτικό ρόλο στις αποφάσεις έχουν τα Συμβούλια των Υπουργών.

Τώρα, αν σας αναφέρω δειγματοληπτικά τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και κυρίως τις νομοθετικές του πράξεις, θα δείτε τη μεγάλη σημασία που έχουν για την καθημερινότητά μας, την ποιότητα ζωής μας, και γενικά για το μέλλον που διαμορφώνεται.

Ανάμεσα στα άλλα, ψηφίστηκαν μέτρα για το περιβάλλον, όπως αυτά που αφορούν την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον έλεγχο της αποτέφρωσης απορριμμάτων, τις εκπομπές ρίπων των μέσων μεταφοράς· μέτρα για θέματα προστασίας καταναλωτών, όπως αυτά που αφορούν τη διατροφή και τις ζωοτροφές, τις καρκινογόνες ουσίες και την καταπολέμηση αθέμιτων πρακτικών παραπλάνησης του κοινού. Ακόμη, έχουν ληφθεί αποφάσεις για σωρεία εργασιακών θεμάτων, όπως η οδηγία για το χρόνο εργασίας, οι κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της ανεργίας, σειρά νομοθετημάτων για τη διασφάλιση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τελευταία, όπως γνωρίζετε και από τη μεγάλη δημοσιότητα που δόθηκε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε αποφάσεις στο καυτό θέμα της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και στο ζωτικό για όλους μας θέμα για το μέλλον των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.


3. Σας βρίσκει σύμφωνο η πρόταση του Γεωργίου Παπανδρέου για συμμετοχή των ψηφοφόρων με ηλεκτρονική ψηφοφορία στην υπόδειξη υποψηφίων ευρωβουλευτών και των κριτηρίων επιλογής τους;

Νομίζω, ότι η πρόταση αυτή θα βρει άμεση ανταπόκριση από τους πολίτες και κυρίως θα συναρπάσει τη νεολαία. Δίνει μια νέα ώθηση στην ηλεκτρονική δημοκρατία και αποτελεί μια πρακτική εκδήλωση της συμμετοχικής δημοκρατίας με την οποία επιχειρείται να τεθεί ένας φραγμός στην παντοδυναμία της πολιτικής εξουσίας. Με τη συμμετοχή του καθενός στην ηλεκτρονική ψηφοφορία (www.democracy.gr) δίνεται μια νέα πνοή στη δημοκρατία μας.


Καθηγητής Ιωάννης Κουκιάδης
Ευρωβουλευτής, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών θεμάτων και Εσωτερικής Αγοράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου